En dag med hantverkarna

Relining med polyester

Lediga tjänster

Relino söker alltid kompetenta medarbetare. Vi mottager därför gärna skriftliga platsansökningar, som ställs till info@relino.se och bör innehålla en kort beskrivning av dig själv, dina kvalifikationer och dina tidigare anställningar samt vilken typ av arbete du kan tänka dig att utföra i vår organisation. Vill du jobba med Relining, och du är flitig och kommunikativ.

Personalengagemang

Vi strävar efter att skapa goda och trygga ramar och att främja individens personliga såväl som professionella utveckling och på så sätt behålla och attrahera duktiga och engagerade medarbetare. Det är viktigt för oss att våra anställdas fackmässiga och personliga kvalifikationer svarar mot de arbetsuppgifter de har.

Vi lägger stor vikt vid att medarbetarna ska trivas oavsett om man jobbar med relining eller administation. Vi vill genom ständig utveckling av varandra och företaget säkra vår position inom företaget och på marknaden inför framtiden.