En dag med hantverkarna

Relining med polyester

Relino lanserar verktyg för Relining

 
Relino Tools tillverkar och distribuerar verktyg och material för relining av spillvattensystem och dagvattensystem

Allt är noggrant utprovat och konstruerade för just sitt ändamål och fungerar optimalt för rensning och relining av avloppsrör i fastigheter.

Om ni vill göra mer än att bara köpa våra maskiner, pumpar, rensverktyg mm, så erbjuder vi också möjlighet att teckna en licens där ni får ensamrätt att installera Relinometoden inom en överenskommen geografisk region med Relinos varumärke och väl beprövade reliningsmetod.

Då erbjuds utbildning, unika specialverktyg och rabatterade priser på verktyg och förbrukningsmaterial.

Nu kan varje byggfirma, fastighetserviceavdelning och spolföretag få möjligheten att erbjuda relining med glasförstärkt polyester, Sveriges mest installerade relining i flerfamiljshus och villor. Långsiktigt hållbar samt miljö- och hälsosäkrad.


Tidigare nyheter