En dag med hantverkarna

Relining med polyester

Relino

Relino AB huvudägs av Gabrielsson Invest AB. GIAB är aktivt inom fastigheter, industri & handel samt tjänster.

Relino ABs installationsmetod återfinns hos partners i Stockholm, Norrköping, Sundsvall, Boden, Göteborg och Malmö.

Vårt mål är att alltid erbjuda rätt relining för rätt rör.

Kvalité och miljöhänsyn är varje medarbetares angelägenhet och all vår personal har utbildats i vår miljöpolicy.

Vi använder oss av både Foder och Spray vid relining, oftast är en kombination den bästa lösningen. Rör under mark har oftast rörelser och då fungerar foder (sk Strumpa) bäst. Rör i badrum och kök relinas bäst med spray med glasförstärkt polyester.

Vi har utvecklas system där de både spray och foder möts i en kombinerad metod för högsta hållbarhet och produktivitet.

Vi skapar en flexibilitet för fastighetsägaren att kunna stamrenovera utan att riva befintliga kök och badrum eller att utföra traditionellt stambyte med badrumsrenovering i hela fastigheter eller i de lägenheter där behov finns.

Vi erbjuder en lösning som fungerar lika bra för hela fastigheter som för enstaka lägenheter eller för akuta punktlagningar.

Vi ser till att Era gamla rör blir täta så dom håller i minst 50år till.