En dag med hantverkarna

Relining med polyester

Relining

Vi rensar avloppsystemet med rensverktyg som tar bort alla avlagringar och rost som bildats genom åren så vi får en ren och så jämn metallyta som möjligt. Rensverktygen kan anpassas så de uppnår maximal effektivitet och samtidigt är skonsamma mot rören där de är som skörast.

Därefter så antingen vränger vi in ett foder av nålfilt och epoxyharts så det bildar ett nytt rör inuti det gamla, sk Strump relining.

I rör med mindre dimension och många böjar så belägger vi insidan av röret med en glasförstärkt polyesterplast, liknande material som man bygger båtskrov av, vi belägger i tre lager med våra egna unika beläggningsverktyg och vi har arbetsmoment där vi jämnar ut plasten med borstar i skarvar och böjar.

Polyesterplasten är motståndskraftigt mot det slitage som uppkommer i ett avloppsrör och är dessutom kemiskt motståndskraftig. Detta ger en slitstark yta som håller länge. Vi har låtit SP testa vårt material och deras resultat visar på minst 50års hållbarhet i en miljö som motsvarar ett spillvattensystem.

Under hela arbetet så övervakar vi processen genom inspektionskamera och samtidigt dokumenterar vi rörsystemet och det slutliga resultatet.

Vi lämnar 5-års garanti på våra utförda entreprenader .


Har Ni rostiga och läckande avloppsrör? Vi kan göra lagningar när där uppkommer t.ex sprickor eller rosthål i era avloppsrör. Ett nytt rör tillverkas och monteras invändigt över det parti där skadan finns, det nya röret har en livslängd som motsvarar ett nytt fabrikstillverkat rör.

Informationsmöte


Vi börjar med att informera representanter från fastighetsägare och därefter alla hyresgäster vad som kommer att ske i fastigheten. Vi presenterar ett tidsschema och besvarar ev. frågor vid ett allmänt möte. Vi ansvarar för all information till hyresgästerna under arbetets gång.

Rensning av bef. avloppsrör


När vi går in i en lägenhet så skyddar vi golvet med papp, därefter skruvar vi loss toalettstol och vattenlås under handfat och köksvask. Avloppsrören rensas med fräsverktyg så att rören blir så rena som möjligt på insidan, vi inspekterar resultatet med kamera så att rätt kvalité uppnås. De boende kan bo kvar i sina lägenheter under arbetets gång och det skapas varken avfall eller damm i samband med arbetet.

Inspektionsfilm/bedömning


Vi använder små videokameror med LED belysning för att undersöka och bedöma insidan av avloppssystemet. Allt dokumenteras genom filmning och hittar vi någon del av röret som är skadat så använder vi en hylsa av glasfiber för att förstärka just den delen.

Ny beläggning


När systemet är rent och torrt går vi in och belägger insidan av röret med tre lager av glasförstärkt polyesterplast i olika beläggningsmoment. När tjockleken på plasten är ca 3mm så bildar den en långsiktigt motståndskraftig och slitstarkt yta som dessutom är kemibeständig.

Kontroll/dokumentation/överlämning


Den nya beläggningen ger ett renoverat skarvlöst avloppssystem. Detta utan att man behöver göra några dramatiska ingrepp och riva ut de gamla rören. Vi dokumenterar genom att filma hela systemet, denna dokumentation överlämnas till beställaren vid arbetets slut.